Skip to main content

Arbeidsdeskundig onderzoek

Verhelderende inzichten voor werknemers en werkgevers

Gedegen ervaring met re-integratie mogelijkheden

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een fysieke en/of mentale beperking en de huidige werkzaamheden niet meer (geheel of gedeeltelijk) kunnen worden uitgevoerd. ValentineZ heeft geen eigen arbeidsdeskundigen in dienst. Wel kunnen wij, in opdracht, een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren. Wij werken namelijk met onafhankelijke, gecertificeerde arbeidsdeskundigen met gedegen kennis en expertise op het gebied van verzuim, mobiliteit,  re-integratie, mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling en wet- en regelgeving. Op deze manier heeft u als op opdrachtgever altijd een onafhankelijk advies en een gedegen rapport. En dat beiden voor een scherpe prijs.

De arbeidsdeskundigen waar mee samenwerken staan voor u klaar wanneer er onvoldoende duidelijkheid is over passende arbeid en/of werkhervatting van een werknemer. Ze onderzoeken dan de mogelijkheden van interne re-integratie (bij de eigen werkgever) of externe re-integratie (bij een andere werkgever). Werken naar vermogen staat centraal in het beoordelen van passend werk.

Richtinggevend advies

In het arbeidsdeskundig onderzoek wordt in kaart gebracht wat de re-integratiemogelijkheden zijn voor de uitgevallen werknemer. Is de werknemer nog in staat om het eigen werk te doen, al dan niet in aangepaste vorm? Wanneer dit niet het geval is, is er dan passende arbeid mogelijk op een andere plek binnen de organisatie? Of is er misschien een spoor 2 traject nodig? Ze gaan zowel met de werknemer als de werkgever in gesprek om  mogelijke knelpunten te onderzoeken. De door de bedrijfsarts vastgelegde belastbaarheid vormt het vertrekpunt van het arbeidsdeskundig onderzoek. Het rapport geeft houvast als het gaat om de mogelijkheden van de re-integratie en het te volgen beleid. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in welke stappen werkgever én de medewerker kunnen zetten om de re-integratie tot een wederzijds succes te maken.

Workshop en training voor werknemers

Wanneer Arbeidsdeskundig Onderzoek?

Meestal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek gestart na een periode van minimaal 10 maanden verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat de werkgever een spoor 2 traject uiterlijk aan het einde van het eerste verzuimjaar in moet zetten. Tegen die tijd is het hebben van inzicht in de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer dan ook echt noodzakelijk. Er kunnen redenen zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek eerder uit te laten voeren, bijvoorbeeld wanneer al eerder duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet meer mogelijk is. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook preventief worden ingezet, bijvoorbeeld wanneer een werknemer regelmatig kortdurend verzuimt. In zo’n geval kan een arbeidskundig onderzoek meer duidelijkheid geven over welke factoren hier een rol spelen en kan langdurige uitval voorkomen worden.

Maatwerk is de sleutel

Een arbeidsdeskundig onderzoek is altijd maatwerk. Onze arbeidsdeskundigen gaan zowel met de werknemer als de werkgever in gesprek om mogelijke knelpunten te onderzoeken. Ze bekijken de belastbaarheid van de werknemer en screenen de organisatiestructuur, functies en taken. Ze beoordelen de mogelijkheden, beperkingen en geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van de werknemer. Het onderzoek ondersteunt bij het vaststellen van de re-integratiemogelijkheden van de werknemer binnen de eigen organisatie (spoor 1) of dat er een spoor 2 traject nodig is. Onze arbeidsdeskundigen bieden werknemers maatwerk ondersteuning en ontlasten werkgevers. Wij gaan hierbij altijd voor het best haalbare resultaat, voor zowel de werknemer als de werkgever.

Waarom kiezen voor ValentineZ?

  • Maatwerktrajecten waarin de mens centraal staat
  • Vaste meertalige coach tijdens duur van een traject
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en stages
  • Groot netwerk en goede kennis van de arbeidsmarkt

Up to date

Ontzorgen, begeleiden en coördineren

Maatwerk

Mens is het vertrek- en middelpunt

Snelle doorlooptijd

Persoonlijke en activerende aanpak

Effectieve werkwijze

Resulteert in hoge slagingskansen

Stappenplan arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een werknemer langdurig ziek is moet er uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om dit onderzoek te laten plaatsvinden. ValentineZ kan dit onderzoek (laten) uitvoeren.

De intake bestaat uit een persoonlijke kennismaking tussen de werknemer en de mobiliteitsadviseur. Tijdens de intake verdiepen we ons in de afdeling, functie en taken van de werknemer. We bestuderen de omschrijving van de organisatie en de verschillende functies binnen het bedrijf. Ook onderzoeken we de re-integratievisie van zowel de werkgever als de werknemer. In sommige gevallen brengt de arbeidsdeskundige ook een bezoek aan de werkplek van de werknemer.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek brengen we in kaart wat de re-integratie mogelijkheden zijn voor de werknemer. Is de werknemer nog in staat zijn of haar eigen werk te doen? Of is er misschien een tweede spoor traject nodig? We gaan zowel met de werknemer als de werkgever in gesprek om knelpunten te onderzoeken. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek spoor 1 en spoor 2 weegt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in de functie. We kijken in deze fase vooral naar wat wel kan.

De arbeidsdeskundige sluit het onderzoek af met een gedegen rapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden voor de re-integratie van de werknemer. Het rapport bevat advies over activiteiten die de werkgever en werknemer kunnen ondernemen om de re-integratie goed te laten verlopen. Ook geeft het rapport inzicht in de benodigde acties die moeten worden ondernomen om te voldoen aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter. Het is de basis voor de verdere te ondernemen stappen.

Deze partners gingen je voor:

 

Vragen?

Wij staan voor je klaar.

We horen graag waar de behoefte van de organisatie ligt en hoe we kunnen helpen in de huidige situatie. Ook vertellen we graag over onze aanpak en resultaten. Daar zijn we dan ook best trots op. Neem contact met ons op voor meer informatie of een eerste kennismaking.

Afspraak makenOfferte aanvragen