Skip to main content

Re-integratie spoor 3 (ERD)

Kansen zien, pakken en benutten

Duurzaam re-integreren bij een andere werkgever

Een WGA re-integratietraject wordt ingezet wanneer een werkgever Eigen Risico Drager (ERD) is, de ex-werknemer door het UWV is gekeurd en een WGA-uitkering heeft toegewezen gekregen. Een WGA-uitkering wordt toegekend wanneer er is vastgesteld dat er sprake is van een beperking en verminderde arbeidsproductiviteit. Tijdens een spoor 3 traject gaan we samen met de ex-werknemer op zoek naar zijn of haar benutbare mogelijkheden en bieden we optimale begeleiding bij het benaderen én betreden van de arbeidsmarkt. Wanneer een spoor 3 traject wordt gestart, heeft de (ex)werknemer al verschillende stappen doorlopen in spoor 1 en spoor 2. In de begeleiding focussen we vooral op mogelijkheden en kansen. Wij bieden een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak, waarbij we mensen stimuleren zelf weer de regie in handen te nemen. Op deze manier helpen we (ex-)werknemers naar een passende, duurzame functie. Wij ontzorgen niet alleen op het vlak van re-integratiebegeleiding, maar ook op financieel vlak door de schadelast te beperken.

Begeleiding naar passend werk

Ook na de poortwachterperiode blijft het van belang om ex-werknemers actief te blijven volgen en te begeleiden. Als eigenrisicodrager betaalt de werkgever namelijk de eerste 10 jaar de volledige uitkering van (ex)-werknemer met een WGA-uitkering. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat uw ex-werknemer weer een eigen inkomen gaat verdienen. Dit is in 1e instantie belangrijk voor de (ex)-werknemer en daarnaast zorgt het ervoor dat de uitkeringslast voor de werkgever beperkt blijft. Wij weten uit ervaring dat de meeste (ex)-werknemers veel baat hebben bij actieve begeleiding in hun zoektocht naar passend werk. Dit maakt de kans van slagen immers veel hoger. Naast het menselijk aspect, is het dus ook vanuit financieel oogpunt van belang dat ex-werknemers zo snel mogelijk de WGA verlaten en een passende nieuwe baan vinden.

Waarom kiezen voor ValentineZ?

  • Maatwerktrajecten waarin de mens centraal staat
  • Vaste meertalige coach tijdens duur van een traject
  • Inzet van werkervaringsplaatsen en stages
  • Groot netwerk en goede kennis van de arbeidsmarkt

Professionele begeleiding met een focus op resultaat

Ons team met gekwalificeerde en betrokken re-integratie adviseurs begeleiden werknemers met verschillende opleidingsniveaus en beschikken over diverse specialismes, zoals begeleiding van werknemers met autisme, burn out en niet aangeboren hersenafwijkingen. Onze focus op resultaat zorgt voor precies het juiste tempo, we versnellen als het kan en vertragen als het moet. Maar we bieden nog meer. Onze meertalige re-integratie adviseurs bieden optimale begeleiding aan werknemers met diverse etnische en culturele achtergronden. Door onze no-nonsense attitude spreken wij duidelijke taal. In elke taal. Dat is onze kracht. En niet te vergeten. Wij zijn flexibel, creatief en beschikken over een gezonde nieuwsgierigheid. Wij doen graag een stapje extra en gaan verder waar anderen stoppen. Dat we dit met succes doen zie je terug in het aantal trajecten die we begeleiden, de hoeveelheid plaatsingen die we realiseren en de tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de werknemers waar we mee werken. Samen streven we naar meer participatie, diversiteit en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Altijd up to date

Ontzorgen, begeleiden en coördineren

Maatwerk trajecten

Mens is het vertrek- en middelpunt

Snelle doorlooptijd

Persoonlijke en activerende aanpak

Effectieve werkwijze

Resulteert in hoge slagingskansen

Stappenplan re-integratie spoor 3

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, een WW-uitkering ontvangt en er zelf niet in slaagt om een passende baan te vinden kan door de werkgever een 3e spoor traject worden ingezet. Een werkgever is (in sommige gevallen) verplicht om zorg te dragen voor zieke (ex)werknemers. ValentineZ kan worden ingeschakeld om de mogelijkheden te onderzoeken voor (ex)werknemer om weer aan de slag te kunnen gaan in een passende functie.

Tijdens het intakegesprek wordt de persoonlijke situatie, de (on)mogelijkheden, wensen en behoeftes van de (ex)werknemer in kaart gebracht. Samen met de werknemer wordt een maatwerk trajectplan opgesteld, die volledig aansluit bij de persoonlijke situatie, wensen en behoeftes.

Tijdens het 3e spoor traject begeleiden wij de werknemer naar passend werk. We bekijken welke stappen zijn ondernomen in spoor 2. Tijdens de begeleiding focussen we vooral op wat (wel) mogelijk is. Onderdelen die aan bod komen in het traject zijn empowerment, beroepen- en arbeidsmarkt oriëntatie, coaching en sollicitatiebegeleiding. Wanneer de stap naar betaald werk (nog) te groot helpen wij de werknemer te activeren door de inzet van een stage of werkervaringsplaats. Vanaf de eerste dag van het traject wordt gezocht naar passende vacatures. De re-integratie adviseur en jobhunter zoeken actief mee en maken gebruik van ons goede netwerk en actuele kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. Samen gaan we op zoek naar passende, kansrijke vacatures. Zo komt een passende functie steeds dichterbij.

Het doel is het vinden van een passende baan voor de werknemer. We zetten alles op alles om het traject te eindigen met een duurzame plaatsing bij een andere werkgever.

Deze partners gingen je voor:

 

Vragen?

Wij staan voor je klaar.

We horen graag waar de behoefte van de organisatie ligt en hoe we kunnen helpen in de huidige situatie. Ook vertellen we graag over onze aanpak en resultaten. Daar zijn we dan ook best trots op. Neem contact met ons op voor meer informatie of een eerste kennismaking.

Afspraak makenOfferte aanvragen